Organisatiebureau De Nieuwe Aardehome agenda lezingen filmvoorstellingen workshops inschrijven wie zijn wij? indrukken links

Wie is Christiane Beerlandt?


Deze Vlaamse auteur en levensfilosoof woonde vanaf haar geboorte (1955, Turnhout) tot haar studententijd (K.U.Leuven, Kunstgeschiedenis) in Herentals. Zij werkte gedurende enkele jaren als gids in het Museum voor Schone Kunsten te Brussel, maar vertrok dan algauw naar "de zee" -Oostende- waar ze als kind reeds van droomde. Eind 2004 verhuisde ze naar het Oost-Vlaamse Nazareth, aan de voet van de Vlaamse Ardennen, waar ze een sfeervolle oude woning in pastoriestijl restaureerde.

Haar grote liefde voor dieren en 'natuur' in het algemeen liet haar baanbrekend werk verrichten in de jaren tachtig wat betreft de opstarting van boerderijen waar men de dieren op 'menswaardige' wijze kweekte en voedde. Haar liefde voor mens, dier, natuur en muziek (vooral J.S. Bach) zijn constanten sinds haar geboorte. Zelf is ze een begenadigd componiste en muzikante (blokfluit).

In 1991 liet ze de strijd tegen de 'hormonen' achter zich om zich aan het schrijven te zetten. Op een mum van tijd rolden er een 15-tal boeken van haar van de pers, waarvan De Sleutel tot Zelf-Bevrijding Psychologische oorsprong van 1100 ziekten (ISBN 907584932X) het meest bekende is. Dit encyclopedische werk werd vertaald in diverse talen en is eind 2005 al aan 75.000 verkochte exemplaren toe.

De zorg en bekommernis om het wel en wee van mens en mensheid resulteerde in het gaan graven naar diepere psychologische en emotionele bewegingen in de mens. Via haar schrijven wil ze de mens laten proeven van een stukje puur geluk, o.a. in haar sprookje voor groot en klein De Twaalf Poorten van Prins Sirius (ISBN 9075849125): hoe kan de mens dichter bij 'vreugde' komen, of over de zoektocht van de mens naar het geluk.

Christiane Beerlandt is geboren met een haarfijn aanvoelen van psychologische patronen bij mens en dier en maakt gebruik van deze talenten om mensen, via haar boeken, inzicht te geven in bepaalde problematieken die ze in zichzelf kunnen oplossen.

De boeken van deze uitzonderlijk wijze mens worden overal ter wereld gelezen en gewaardeerd. Naast talloze leken maken vele artsen en andere professionele hulpverleners gebruik van het werk van Christiane Beerlandt en constateerden de treffende juistheid van de nuttige informatie die Christiane aanbiedt via haar schrijven.

Bedrijvig als een bij leidt Christiane een zeer gelukkig bestaan; dat geluk wil ze graag delen met anderen. Zij verzorgt daarom voordrachten op aanvraag van verenigingen voor leken en hulpverleners in binnen- en buitenland: over het verband tussen psyche en emoties enerzijds en het lichaam anderzijds, of: over hoe de mens zicht kan krijgen op de invloeden van psyche en emotie op zijn gezondheidstoestand.

Christiane Beerlandt is helemaal niet tegen medikatie, allopathische of alternatieve, integendeel, maar wijst er wel op dat er iets ONDER het stoffelijk-lichamelijke ligt -op het psychisch-emotionele vlak- dat een grotere invloed heeft op ziekte en gezondheid dan men in het algemeen aanneemt. Dat een ziekte pas fundamenteel zijn genezing vindt, wanneer aan de fundamentele basis-oorzaken ervan wordt gewerkt.